<

Thông qua các dự án mẫu, các học viên sẽ học hỏi được các kỹ năng thực hành, kinh nghiệm thực tế, phương pháp làm việc nhóm, quy trình phát triển phần mềm và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

 • Giảng viên là các chuyên gia phần mềm với nhiều kinh nghiệm thực tiễn
 • Thường xuyên có các hội thảo được trình bày bởi các chuyên gia chuyên ngành
 • Các học viên sẽ được phân nhóm vào các dự án phần mềm và được hướng dẫn bởi một trưởng dự án có kinh nghiệm
 • Dự án áp dụng quy trình chất lượng nghiêm ngặt để học viên làm quen với môi trường chuyên nghiệp
 • Các bài giảng đều có bài thực hành đi kèm
 • Có các buổi huấn luyện về kỹ năng giao tiếp và nhiều hoạt động để học viên thực hành khả năng giao tiếp, thuyết trình
 • Học trong môi trường tiếng Anh
  • Giáo trình, bài giảng, sách tham khảo hoàn toàn bằng tiếng Anh
  • Học viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc