Thời gian học:

2 tháng ( Tối 2-4-6 hoặc 3-5-6 )

Học phí:

3,500,000 VNĐ và sẽ được hoàn lại 100% học phí khi gia nhập TMA

Điều kiện dự tuyển:

  1. Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành CNTT, Điện tử-viễn thông
  2. Tiếng Anh: Sẽ được kiểm tra miễn phí tại Trung tâm, học viên được miễn thi nếu có một trong các bằng TOEIC, TOEFL, IELTS.