Được thành lập bởi công ty gia công phần mềm lớn thứ 2 tại Việt Nam với hơn 1800 kỹ sư (www.tmasolutions.com) để giúp các bạn học CNTT mới ra trường tự tin khi xin việcthành công trong các công ty lớn bằng cách trang bị cho các bạn các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp:

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
  • Sử dụng ngoại ngữ trong công việc
  • Quy trình phát triển phần mềm
  • Công nghệ chuyên ngành
  • Kinh nghiệm thực tiễn