Lập trình ứng dụng Windows Phone 8

Item Remark
Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:

 • Áp dụng quy trình phát triển phần mềm trên các ứng dụng Windows Phone 8
 • Hiểu rõ WP8 platform và áp dụng công nghệ lập trình Windows phone 8 để thiết kế và phát triển ứng dụng
 • Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng vượt qua phỏng vấn, cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT.
 • Có kinh nghiệm lập trình C# căn bản
 • Object- oriented programming.

Phương pháp đào tạo

 • Môi trường đào tạo sinh động, hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo các buổi học trên lớp và các bài tập thực hành tạo hiệu quả tiếp thu cao nhất cho học viên ngay tại lớp học.
 • Học viên được giao các dự án mẫu ngay từ đầu và được hướng dẫn thực tập cho đến hết khóa học.
 • Học viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Học viên chủ động nghiên cứu sách, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp.

Đề cương khoá học

1. Quy trình phát triển phần mềm

 • Requirement.
 • Design using UML: High Level Design, Detail Design, Test Plan & Test Cases.
 • Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test.
 • Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview

 

2. Công nghệ chuyên ngành

 • App UX Design

  -  Windows Phone 8 App Landscape.

  -  First Look At Windows Phone 8 Platform

  -  Structure And Navigation Models

  -  Motion And Interactions

  -  Control Design Guidelines

 • App development

  -  Introducing Windows Phone 8 Development

  -  Windows Phone App Lifecycle

  -  User Interface For Windows Phone 8

  -  In-App Navigation For Windows Phone 8

  -  Data For Windows Phone 8

  -  Web Services Handler

  -  Globalization And Localization

  -  Launching, Resuming, And Multitasking For Windows Phone 8

  -  Cross Development Between Windows 8 And Windows Phone 8

 

3. Các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp

 • Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

 

4. Được tham gia làm việc trong dự án mẫu

 • Thảo luận nhóm
 • Cập nhật tiến độ dự án