Telecom Testing

Item Remark
Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:

 • Nắm vững hệ thống telecom từ Data đến Voice cũng như các công nghệ căn bản và tiêu chuẩn về VoIP.
 • Hiểu và áp dụng chuyên nghiệp quy trình kiểm định chất lượng một sản phẩm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của testing trong quy trình phát triển phần mềm.
 • Áp dụng các kỹ thuật để viết Test Case, Test Plan, Test Report...
 • Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng vượt qua phỏng vấn, cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT hay Điện Tử Viễn Thông.
 • Có kiến thức căn bản về mạng là một lợi thế.

Phương pháp đào tạo

 • Môi trường đào tạo sinh động, hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo các buổi học trên lớp và các bài tập thực hành tạo hiệu quả tiếp thu cao nhất cho học viên ngay tại lớp học.
 • Học viên được giao các dự án mẫu ngay từ đầu và được hướng dẫn thực tập cho đến hết khóa học.
 • Học viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Học viên chủ động nghiên cứu sách, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp.

Đề cương khoá học

I. Telecom

     1. Voice

 • Call Switch
 • Call Processing and Signaling
 • Line and Trunk
 • Call Features and Functions
 • Call Flows and Dial Plans
 • Call Detail Records and Billing
 • Applications

 

     2. Data

 • LAN: Topology, hub , Switch, Modem.
 • WAN: Lease line, DSL, ADSL, Cable, VPN.
 • TCP/IP: VLAN, Routing, Host, Subnet, Subnet Calculation.

 

     3. Các công nghệ căn bản và tiêu chuẩn về VoIP

 • Operations, VoIP Components, VoIP Standards.
 • Session Initiation Protocol (SIP).
 • MGCP/MEGACO/H.248, ITU H.323, Codecs.

 

II. Software Testing

     1. Tổng quan về Software Testing

 • Sơ lược về Software Testing.
 • Test Levels: Unit Test, Component Test, Integration Test, System Test, Acceptance Test.
 • Test Types: Functional Test, Non-functional Test, Confirmation Test & Regression Test.

 

     2. Quy trình kiểm định chất lượng phần mềm

 • Requirement
 • Test Planning
 • Test Preparation
 • Test Execution
 • Post Testing

 

     3. Các kỹ thuật Test

 • Black-box techniques.
       • Equivalence Partitioning
       • Boundary Values Analysis
       • Decision Table
 • Experience-based techniques.
       • Error Guessing
       • Exploratory Testing
 • White-box techniques.
       • Statement Coverage
       • Decision Coverage
       • Multiple Condition Coverage

 

III. Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng vượt qua phỏng vấn
 • Cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

 

IV. Triển khai Test một dự án mẫu

 • Thảo luận nhóm
 • Cập nhật tiến độ dự án