Modern Web Development

Item Remark
Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khoa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm
 • Tạo Web Serives dùng Node.JS
 • Áp dụng sức mạnh vượt trội của AngularJS để xây dựng các ứng dụng web
 • Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT.
 • Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

Phương pháp đào tạo

 • Môi trường đào tạo sinh động, hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo các buổi học trên lớp và các bài tập thực hành tạo hiệu quả tiếp thu cao nhất cho học viên ngay tại lớp học.
 • Học viên được giao các dự án mẫu ngay từ đầu và được hướng dẫn thực tập cho đến hết khóa học.
 • Học viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Học viên chủ động nghiên cứu sách, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp.

Đề cương khoá học

1. Quy trình phát triển phần mềm

 • Requirement.
 • Design using UML: High Level Design, Detail Design, Test Plan & Test Cases.
 • Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test.
 • Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview

 

2. Kỹ thuật và công nghệ

 • HTML, CSS & JavaScript
 • jQuery
 • AngularJS
 • Node.JS

 

3. Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng trình bày
 • Nghi thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

 

4. Xây dựng dự án mẫu

 • Thảo luận nhóm
 • Cập nhật tiến độ dự án