• Không chỉ được học và thực hành về một kỹ thuật – công nghệ cụ thể (để bạn có thể áp dụng trong công việc), mà còn được trang bị về quy trình đảm bảo chất lượng (để bạn không bỡ ngỡ khi làm việc trong các công ty chuyên nghiệp), kỹ năng giao tiếp và thuyết trình (giúp bạn làm việc hiệu quả và thành công), và nhất là bạn có kinh nghiệm thực tế trong dự án để tự tin khi xin việc.
  • Được chuẩn bị hành trang để:
    • Tìm được việc làm tại các công ty hàng đầu
    • Thành công trong "Nghề IT"
  • Có nhiều cơ hội gia nhập TMA.

 

Hoc vien TTC gia nhap TMA